Facebook pixel
DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI dla zakupów na kwotę powyżej 150 zł

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH („Regulamin“)

1. Definicje:

       a) Art Works – Art Works sp. z o.o. z/s w Łomiankach ul. Kampinoska 2, wydawca Karty Podarunkowej
       b) Karta Podarunkowa – karta (bon towarowy) uprawniająca Klienta do jej realizacji w Butiku firmowym lub Butiku internetowym
       c) Nabywca – osoba nabywająca Kartę Podarunkową
       d) Klient – posiadacz Karty Podarunkowej
       e) Butik firmowy – jeden z sklepów firmowych należących do sieci sklepów Roberta Kupisza w Warszawie oraz w Gdyni
              Butik & Showroom Warszawa – ul. Mokotowska 48/204
              Butik Warszawa Galeria Mokotów – C.H. Galeria Mokotów ul. Wołoska 12
              Butik Gdynia Klif – C.H. Klif Al. Zwycięstwa 256
       f)  Butik internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.robertkupisz.com
       g) Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Butikach firmowych i Butiku internetowym

2. W przypadku zakupu przez Nabywcę Karty Podarunkowej, Art Works zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji przez Klientów w Butikach firmowych oraz w Butiku internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Nabywcy Karty Podarunkowej następuje jej aktywacja. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

5. Art Works nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub zniszczone.

6. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela.

7. Klient dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez jej okazanie w Butiku firmowym lub w przypadku zakupów w Butiku internetowym poprzez wprowadzenie unikalnego kodu z Karty Podarunkowej (ciąg znaków alfanumerycznych) w pole „kod promocyjny“ znajdujące się na ekranie koszyka podczas składania zamówienia.

8. Datę ważności oraz ilość dostępnych na Karcie Podarunkowej środków można sprawdzić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer +48 786 100 123 lub w Butikach firmowych:
       Butik & Showroom Warszawa – ul. Mokotowska 48/204
       + 48 506 170 801
       Butik Warszawa Galeria Mokotów – C.H. Galeria Mokotów ul. Wołoska 12
       + 48 22 541 36 69
       Butik Gdynia Klif – C.H. Klif Al. Zwycięstwa 256
       + 48 518 751 210

9. Kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo. Niewykorzystane środki nie zostają zwrócone.

10. Karta Podarunkowa wydawana jest na wykorzystanie środków w PLN (o wartościach: 350, 500 oraz 1000 zł). W przypadku zakupów w Butiku internetowym możliwa jest jej realizacja również podczas zakupów w innej walucie zgodnie z regulaminem Butiku internetowego.

11. Art Works jest zobowiązany do poinformowania Nabywcy w momencie zakupu Karty Podatunkowej, że Karta Podarunkowa:
       a. może być zrealizowana wyłącznie w Butikach firmowych lub Butiku internetowym;
       b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
       c. może zostać wykorzystana jednorazowo, a niewykorzystane środki nie zostają zwrócone;
       d. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

12. Art Works odmawia realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
       a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
       b. uszkodzenia z winy Klienta lub Nabywcy Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej

13. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Klienta z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż nominał zapisany na Karcie Podarunkowej, Klient zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą (Butiki stacjonarne), kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Pay Pal (Butik internetowy).

14. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

15. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

16. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Art Works najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Art Works jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

17. W zakresie dozwolonym przez prawo Art Works zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. O zmianie Regulaminu Art Works powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.robertkupisz.com oraz w siedzibach Butików firmowych.