Facebook pixel
REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH („Regulamin")

1. Definicje:

a) Art Works - Art Works sp. z o.o. z/s w Łomiankach ul. Kampinoska 2, wydawca Karty Podarunkowej

b) Karta Podarunkowa - karta (bon towarowy) uprawniająca Klienta do jej realizacji w Butiku firmowym lub Butiku internetowym

c) Nabywca - osoba nabywająca Kartę Podarunkową d) Klient - posiadacz Karty Podarunkowej

e) Butik firmowy - jeden z sklepów firmowych należących do sieci sklepów Roberta Kupisza w Warszawie, Gdyni oraz Poznaniu.

Butik & Showroom Warszawa - ul. Mokotowska 48/204

Butik Warszawa Galeria Mokotów - C.H. Galeria Mokotów ul. Wołoska 12

Butik Gdynia Klif - C.H. Klif Al. Zwycięstwa 256

Butik Stary Browar Poznań - ul. Półwiejska 32 +48 516 995 044

f) Butik internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.robertkupisz.com

g) Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Butikach firmowych i Butiku internetowym

2. W przypadku zakupu przez Nabywcę Karty Podarunkowej, Art Works zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji przez Klientów w Butikach firmowych oraz w Butiku internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne.

4. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres dwunasta miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Nabywcy Karty Podarunkowej następuje jej aktywacja. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

5. Wydanie przez Art Works Karty Podarunkowej Klientowi może mieć miejsce miejsce wyłącznie w Butiku firmowym.

6. Art Works nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub zniszczone.

7. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela.

8. Klient dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez jej okazanie w Butiku firmowym lub w przypadku zakupów w Butiku internetowym poprzez wprowadzenie unikalnego kodu z Karty Podarunkowej (ciąg znaków alfanumerycznych) w pole „kod promocyjny" znajdujące się na ekranie koszyka podczas składania zamówienia.

9. Datę ważności oraz ilość dostępnych na Karcie Podarunkowej środków można sprawdzić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer +48 786 100 123 i +48 505 808 555 lub w Butikach firmowych:

Butik & Showroom Warszawa - ul. Mokotowska 48/204 + 48 506 170 801

Butik Warszawa Galeria Mokotów - C.H. Galeria Mokotów ul. Wołoska 12 + 48 22 541 36 69

Butik Gdynia Klif - C.H. Klif Zwycięstwa 256 + 48 518 751 210

Butik Stary Browar Poznań - ul. Półwiejska 32 +48 516 995 044


10. Kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo. Niewykorzystane środki nie zostają zwrócone.

11. Karta Podarunkowa wydawana jest na wykorzystanie środków w PLN (o wartościach: 350, 500 oraz 1000 zł). W przypadku zakupów w Butiku internetowym możliwa jest jej realizacja również podczas zakupów w innej walucie zgodnie z regulaminem Butiku internetowego

12. Art Works jest zobowiązany do poinformowania Nabywcy w momencie zakupu Karty Podarunkowej, że Karta Podarunkowa:

a. może być zrealizowana wyłącznie w Butikach firmowych lub Butiku internetowym;

b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

c. może zostać wykorzystana jednorazowo, a niewykorzystane środki nie zostają zwrócone;

d. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

13. Art Works odmawia realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b. uszkodzenia z winy Klienta lub Nabywcy Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej

14. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Klienta z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż nominał zapisany na Karcie Podarunkowej, Klient zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą (Butiki stacjonarne), kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Pay Pal (Butik internetowy).

15. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

16. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydanie karty podarunkowej czyli inaczej transfer bonu jednego przeznaczenia stanowi sprzedaż opodatkowaną VAT. Klient po zakupie karty podarunkowej otrzymuje paragon fiskalny bądź fakturę VAT.

18. W zakresie dozwolonym przez prawo Art Works zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Klientów. O zmianie Regulaminu Art Works powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.robertkupisz.com oraz w siedzibach Butików firmowych.

 

Fundusze Europejskie logo