POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU ROBERTKUPISZ.COM

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest jest Art Works Sp z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Kampinoska 2, posiadającą NIP 118-16-11-037, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047711; e-mail: bok@robertkupisz.com.

Art Works Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe są zbierane przez Art Works Sp. z o.o. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.PL, Art. Works Sp. z o.o. przekazuje zebrane dane osobowe agentowi rozliczeniowemu w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy, kapitał zakładowy 4.500.000 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068, numer telefonu: (+48) (61) 6429344.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu Przesyłką Kurierską Art Works sp. z o.o. przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy DHL Express Sp. z o.o. oraz oraz DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000047237, NIP: 5270022391, REGON: 012005407, kapitał zakładowy: 419 000.00 PLN.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Art Works Sp. z o.o. Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Art Works Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres; numer telefonu; adres e-mail; numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym); numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

Art Works Sp. z o.o. zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Serwisu internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (opcje przeglądarki internetowej).

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).

UŻYCIE COOKIES

Pliki Cookies używane przez Sklep internetowy robertkupisz.com są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani oprogramowaniu.

Pliki Cookies używane są w następujących celach:
- w celu weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w sklepie,
- w celu zapamiętania zawartości koszyka,
- w celu zapamiętania preferencji użytkownika portalu (wersji językowej, waluty),

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Sklep internetowy robertkupisz.com używa następujących typów plików cookies:
• „sesyjne” – tymczasowe, które pozostają zapisane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
• „stałe” – są to pliki które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrze danego pliku „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies). W takim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie zamówienia lub rejestracja konta).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów sprzedaży Produktów, w tym podanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Klient, którego dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług Art Works Sp. z o.o..

DOSTĘP DO DANYCH

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Art. Works Sp. z o.o., a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: bok@robertkupisz.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy robertkupisz.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Art Works Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego robertkupisz.com.

Art Works Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.